מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 

 1. השימוש באתר ורכישת מוצרים מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 2. הגלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 3. ביטול עסקה: משתמש שרוכש שובר דרך האתר בתשלום אונליין זכאי לבטל את הרכישה בכל מועד, בתנאים הבאים : א. בקיזוז 25 ש"ח שהינם דמי טיפול בגין ביטול תשלום סליקת סכום האונליין. ב. טרם נעשה מימוש השובר כלומר צילום בסטודיו החברה.
 4. לאחר צילום בסטודיו החברה אך לפני ביצוע הדפסה – ביטול עסקה  יעשה בקיזוז 150 ש"ח (בגין שירות הצילום בבמערכות החברה) ועד 3 אנשים/חיות שצולמו ואם בוצעו צילומים מעבר ל 3 אנשים/חיות  – ביטול עסקה ייעשה בקיזוז של 250 ש"ח.
 5. לאחר הדפסת המודלים לא ניתן לבטל את העסקה.
 6. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 7. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 8. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 10. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 11. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 12. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 13. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.